Ecodesign [Català]

Què és l'Ecodisseny?

Com definir l'Ecodisseny? És senzill: disseny sostenible amb el medi ambient.
La definició del terme sostenible acaba d'aclarir el concepte:

Photo: Pablo Lerma

Sustainable  ADJ
1.  Capaç de ser sostingut.
2. (of economic development, energy sources, etc) capable of being maintained at a steady level without exhausting natural resources or causing severe ecological damage: sustainable development.

L'ús de l'ecodisseny tracta de respectar i conservar la vitalitat i la diversitat de la Terra, minimitzar l'esgotament dels recursos no renovables, i tractar de canviar les actituds i els costums personals per ajustar-se a la capacitat del planeta.

Ecodesign

Actualment, consumim molt més medi ambient del què tenim. Els fets proven que per assegurar un medi ambient intacte per al futur cal reduir la "despesa mitja”na començant des de ja. L'Ecodisseny ofereix una solució possible per traduir aquest postulat en realitat.
Our principles for sustainability are the following:

-    Respectar i tenir cura del medi ambient.
-    Conservar la capacitat regenerativa dels recursos de la Terra.
-    Minimitzar l'esgotament dels recursos no renovables.
-    Canviar les actituds i determinats hàbits quotidians per ajustar-se a la capacitat del planeta.

Tot això ho duem a terme amb l'aplicació de:

Photo: Pablo Lerma

-    Dissenyar cíclicament, no de forma lineal.
-    Triar materials reciclats i no tòxics.
-    Reduir al mínim el material de rebuig.
-    Reduir al mínim l'ús de tinta.
-    Triar proveïdors locals que utilitzin energies renovables i
      pràctiques comercials socialment equitatives i
      respectuoses amb el medi ambient.
-    Estudiar cada cas, decidir el mitjà a utilitzar i el volum de la
     producció a realitzar en cas de ser necessària aquesta.
-    Educar el consumidor sobre el cicle de vida del producte a
     través del missatge i el màrqueting.


Treballar de manera sostenible pot ser molt complicat o molt senzill. Simplement necessitem avaluar les pràctiques professionals i mesurar l'empremta mediambiental que tota producció genera.