Welcome .cat domain... www.marcsanzstudio.cat

Des d'ahir 1 de Gener de 2014 disposem del domini www.marcsanzstudio.cat després de l'aprovació de la fundació .Cat

Since yesterday, January 1st, 2014 we have the domain www.marcsanzstudio.cat after the the foundation. CAT approval.

Desde ayer 1 de Enero de 2014 disponemos del dominio www.marcsanzstudio.cat después de la aprobación de la fundación .CAT

El domini .cat, és un domini genèric com el .com o el .org, però  adreçat específicament a la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet.